13112018Thứ 3

quoc khanh 2 9

Ban giám hiệu qua các thời kỳ

TT Họ và tên Chức danh Năm công tác Ghi chú
1 Trương Công Hoàng Hiệu trưởng Từ năm 1985-1990 Đã nghỉ hưu tại TP Vũng Tàu
2 Võ Trọng Khai Hiệu trưởng Từ năm 1990-2002 Đã mất
3 Nguyễn Văn Thanh Hiệu trưởng Từ năm 2002- 2012 Hiệu trưởng trường THPT Vạn Tường
4 Đinh Tấn Phước P.Hiệu trưởng Từ năm 1985-1987 Đang công tác tại sân bay Chu Lai
5 Hà Đức Danh P.Hiệu trưởng Từ năm 1987-1990 Phó HT trường THPT Trần Quốc Tuấn
6 Quảng Tố P.Hiệu trưởng Từ năm 1990-2000 Đã nghỉ hưu
7 Phạm Ngọc Anh P.Hiệu trưởng Từ năm 1994-2003 Đang dạy tại THPT Sơn Tịnh 1
8 Đinh Tấn Hoàng P.Hiệu trưởng Từ năm 2002-  
9 Võ Đông P.Hiệu trưởng Từ năm 2004-  
10 Huỳnh Lạc P.Hiệu trưởng Từ năm 2011-  
11 Nguyễn Địch Hiệu trưởng Từ năm 2013-  

THƯ VIỆN SÁCH TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses