13112018Thứ 3

quoc khanh 2 9

Lịch sử trường

Giới thiệu quá trình và phát triển của Trường THPT Sơn Mỹ

truong thpt son my

1. Trường THPT Sơn Mỹ bắt đầu xây dựng vào ngày 20/04/1985, hoàn thành vào ngày 20/08/1985.
2. Trường THPT Sơn Mỹ UBND tỉnh Nghĩa Bình ký quyết định thành lập vào ngày 4/9/1985.
- Khai giảng khoá học đầu tiên ngày 5/9/1985.
- Tổng số lớp: 6 lớp gồm có 4 lớp 102 lớp 11 từ trường THPT số 1 Sơn Tịnh chuyển về.
3. Từ năm học 1985-1986 đến năm học 1989-1990:
- Tổng số lớp tăng từ 6 lớp lên 10 lớp.
- Giáo viên có trên 10 đồng chí và 2 nhân viên phục vụ.
- Cơ sở vật chất: có 8 phòng học và 4 phòng nội trú cho GV.
4. Từ năm học 1990-1991 đến năm học 1999-2000:
- Trường THPT Sơn Mỹ gồm 2 cấp: cấp II và cấp III – Do yêu cầu thực tế nên trường THCS Tịnh Khê sát nhập vào.
- Tổng số CB-GV-CNV là 64 đồng chí, trong đó có hợp đồng 2 biên chế bảo vệ.
- Tổng số lớp là 50 lớp, trong đó có 6 lớp hệ BTVH cấp III.
- Cơ sở vật chất: có 22 phòng học, trong đó có 6 phòng học nhà cấp 3. Có thư viện chuẩn 659, có 1 phòng bộ môn, 1 phòng máy vi tính.
5. Đến năm học 2000-2001: số học sinh cấp 2 được tách ra khỏi trường THPT Sơn Mỹ và từ đó trường chỉ còn hệ THPT cấp III
6. Từ năm học 2001-2002 đến năm học 2009-2010:
Mỗi năm học có trên 1900-2200 học sinh được biên chế trên 30 lớp, CB,GV,CNV có trên 70 người
7. Năm học 2010-2011
- Tổng số học sinh toàn trường là: 2215 học sinh được chia làm 38 lớp THPT và 7 lớp BT.THPT
- Tổng số CB-GV-CNV: 88 người; trong đó BGH: 3; GV: 78; CNV: 7.
- Cơ sở vật chất: có 38 phòng học nhà cấp 3, 2 phòng thí nghiệm thực hành, thư viện đạt chuẩn, 2 phòng máy vi tính, các phòng chức năng, có nhà luyện tập đa chức năng, khu giáo dục thể chất. .

THƯ VIỆN SÁCH TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses